Tuyển Thơ Hay

Của Các Tác Giả Xưa Và Nay

Để phát triển trang web bach khoa, chúng tôi đang tìm những bài thơ hay mà bạn đã sáng tác hay của các tác giả mà bạn yêu thích. Yêu cầu duy nhất của tất cả các bài được gởi là: xin đừng có nội dung tôn giáo hay chính... [Read More]

Tương Đối

Hạnh phúc trong hiện tại

“Đêm. Thành phố trở mình” và “đêm, thành phố đầy sao” là những xúc cảm đã được nhiều nhà văn và nhà thơ trải dài trên trang giấy, nhưng chắc không nhiều người biết được là thời gian, qua màn đêm chấm dứt của một ngày và để chuẩn bị... [Read More]