Để phát triển trang web bach khoa, chúng tôi đang tìm những bài thơ hay mà bạn đã sáng tác hay của các tác giả mà bạn yêu thích. Yêu cầu duy nhất của tất cả các bài được gởi là: xin đừng có nội dung tôn giáo hay chính trị. Xin gởi những bài thơ ấy đến địa chỉ email này: bk.vn@outlook.com. Xin cảm ơn.

Anh Phùng? 🙂

– blue lagoon thanh bình - 2019.02.18.